MIEJSCE

Budynek Kościerskiego Domu Kultury

Kościerzyna, ul. Długa 31

 

SALA NR 43 - III PIĘTRO

 

H A R M O N O G R A M

Z A J Ę Ć

 

CODZIENNIE

 

GODZINY LEKCYJNE USTALONE INDYWIDUALNIE

Z PROWADZĄCYM ZAJĘCIA