Robotyka dla dzieci

 

 MIEJSCE

Budynek Kościerskiego Domu Kultury

Kościerzyna, ul. Długa 31

 

SALA 45 - III PIĘTRO

 

H A R M O N O G R A M

Z A J Ę Ć