Zajęcia taneczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych

 

MIEJSCE

Budynek Kościerskiego Domu Kultury

Kościerzyna, ul. Długa 31

SALA BALETOWA - III PIĘTRO

 

H A R M O N O G R A M     Z A J Ę Ć

 

PONIEDZIAŁEK

 

 

Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży

godz. 16:00-17:00

Zajęcia taneczne dla dorosłych

godz. 17:00-19:00