Zajęcia plastyczne dla dzieci

 

MIEJSCE

Budynek Kościerskiego Domu Kultury

Kościerzyna, ul. Długa 31

 

SALA NR 31 - II PIĘTRO

 

H A R M O N O G R A M

Z A J Ę Ć

 

ŚRODA

GRUPA I      godz. 16:30 - 17:30

 

CZWARTEK

GRUPA II     godz. 16:30 - 17:30