Zajęcia plastyczne dla dzieci

 

MIEJSCE

Budynek Kościerskiego Domu Kultury

Kościerzyna, ul. Długa 31

SALA NR 31 - II PIĘTRO

 

H A R M O N O G R A M     Z A J Ę Ć

 

PONIEDZIAŁEK   godz. 16:00-17:00