Sekcja perkusji

 

MIEJSCE

Budynek Kościerskiego Domu Kultury

Kościerzyna, ul. Długa 31

 

GABINETY MUZYCZNE - I PIĘTRO

 

H A R M O N O G R A M     Z A J Ę Ć

 

PONIEDZIAŁEK

godz. 16:00-19:00

 

ŚRODA

godz. 17:00-20:00

 

CZWARTEK

godz. 17:00-20:00