Sekcja instrumentów dętych

 

MIEJSCE

Budynek Kościerskiego Domu Kultury

Kościerzyna, ul. Długa 31

 

GABINETY MUZYCZNE - I PIĘTRO

 

H A R M O N O G R A M

Z A J Ę Ć

 

PONIEDZIAŁEK     godz. 15:30-17:30

WTOREK     godz. 16:00-17:30

CZWARTEK     godz. 16:00-17:30