Sekcja gitary

MIEJSCE

Budynek Kościerskiego Domu Kultury

Kościerzyna, ul. Długa 31

 

GABINETY MUZYCZNE - I PIĘTRO

 

H A R M O N O G R A M

Z A J Ę Ć

WTOREK

GRUPA I     godz. 16:00-17:00

GRUPA II     godz. 17:00-18.00