Realizacja K.Z.

Nowe stroje dla Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kościerzyna”

Od marca do października br. Kościerski Dom Kultury wraz z partnerami: Gminą Miejską Kościerzyna oraz Stowarzyszeniem „Ludowe Love” realizował Projekt „Dbając o tradycję Starków”. Głównym celem Projektu było poprzez zakup strojów ludowych dla Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kościerzyna” (KZPT), promowanie tradycji oraz popularyzacja dziedzictwa kulturowego regionu Kaszub. Stroje, którymi dysponował Zespół w przeważającej większości były zniszczone, nie nadające się do dalszego użytkowania. Większość garderoby pochodzi z początku funkcjonowania Zespołu, a więc sprzed 40-lat. Bardzo istotne jest to, iż Zespół ewoluuje, zmieniają się członkowie Zespołu. Ciągła rotacja członków Zespołu, zmiana osób noszących stroje doprowadziła do braku możliwości dalszego rozwijania twórczości ludowej. 

 Niniejszy Projekt miał więc na celu uzupełnienie posiadanej garderoby Zespołu w sposób umożliwiający ich dalszy rozwój. W ramach niniejszego zadania dzięki otrzymanej z Narodowego Centrum Kultury dotacji udało się:

* Zakupić (dokompletować) 100 szt. elementów stroju kaszubskiego:
  * 10 sztuk serdaków damskich, 
  * 10 sztuk czółek damskich (nakryć głowy), 
  * 10 sztuk  spódnic damskich,
  * 10 sztuk halki damskiej,
  * 10 sztuk pantalonów damskich,
  * 10 par kozaków (butów) damskich, 
  * 10 sztuk kapeluszy męskich, 
  * 10 sztuk żupanów męskich kaszubskich, 
  * 10 sztuk spodni męskich,
  * 10 par kozaków (butów) męskich. 
* Dokonać renowacji 30 szt. elementów stroju kaszubskiego:
  * 10 sztuk serdaków damskich,
  * 10 sztuk spódnic damskich,
  * 10 sztuk żupanów męskich kaszubskich.
 
Wartość zadania: 36.863 zł
Dofinansowanie: 30.000 zł
Wkład własny:   6.863 zł
 
Nie możemy doczekać się występów Zespołu w nowych, pięknych strojach!
 
 
 
Projekt „Dbając o tradycję Starków” dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu EtnoPolska 2020.