Realizacja K.Z.

Kaszubska Baśka

 

MIEJSCE

Budynek Kościerskiego Domu Kultury

Kościerzyna, ul. Długa 31

parter, sala nr 5

 

H A R M O N O G R A M

 

I i III ŚRODA MIESIĄCA

 godz. 17:00-20:30