Realizacja K.Z.

Kaszubska Baśka

 

MIEJSCE

Budynek Kościerskiego Domu Kultury

Kościerzyna, ul. Długa 31

I piętro, sala nr 19

 

H A R M O N O G R A M

 

I i III ŚRODA MIESIĄCA

 godz. 17:00-20:30