Realizacja K.Z.

Fitness

 

MIEJSCE

Budynek Kościerskiego Domu Kultury

Kościerzyna, ul. Długa 31

parter

 

H A R M O N O G R A M     Z A J Ę Ć

WTOREK, CZWARTEK

godz. 18:30-19:30