Realizacja K.Z.

Gimnastyka

 

Gimnastyka artystyczna

z elementami tańca i baletu

 

MIEJSCE

Budynek Kościerskiego Domu Kultury

Kościerzyna, ul. Długa 31

 

H A R M O N O G R A M     Z A J Ę Ć

PONIEDZIAŁEK

GRUPA 4     godz. 17:00-18:30

Sala, PARTER

 

WTOREK

GRUPA 3     godz. 18:30-20:00

Sala nr 45, III piętro

 

CZWARTEK

GRUPA 1     godz. 16:00-17:15

Sala NR 45, III piętro

 .................................................................

GRUPA 2     godz. 17:15-18:45

Sala nr 45, III piętro