Realizacja K.Z.

Gimnastyka

 

Gimnastyka artystyczna

z elementami tańca i baletu

 

MIEJSCE

Budynek Kościerskiego Domu Kultury

Kościerzyna, ul. Długa 31

III piętro   SALA BALETOWA/ SALA 45

 

 

H A R M O N O G R A M     Z A J Ę Ć

WTOREK

godz. 16:00-16:45   grupa początkująca (5-6 lat)

godz. 17:00-18:30   8+ grupa początkująca

godz. 18:30-20:00  kontynuacja z poprzednich lat

 

ŚRODA

godz. 16:00-17:30  grupa początkująca (8-13 lat)

 

CZWARTEK

 godz. 16:00-17:15  kontynuacja zajęć (6-7lat)

godz. 17:15-18:45 grupa dziewczyn ćwiczących 2 x w tyg.