Realizacja K.Z.

Gimnastyka

 

Gimnastyka artystyczna

z elementami tańca i baletu

 

MIEJSCE

Budynek Kościerskiego Domu Kultury

Kościerzyna, ul. Długa 31

 

H A R M O N O G R A M     Z A J Ę Ć

WTOREK

GRUPA 3     godz. 18:30-20:00

Sala nr 45, III piętro

 

CZWARTEK

GRUPA 1     godz. 15:30-16:30

Sala baletowa, III piętro

 .................................................................

GRUPA 2     godz. 18:30-20:00

Sala nr 45, III piętro