Realizacja K.Z.

Pilates

 

Pilates

 

MIEJSCE

Budynek Kościerskiego Domu Kultury

Kościerzyna, ul. Długa 31

SALA BALETOWA/SALA 45 - III PIĘTRO

 

H A R M O N O G R A M     Z A J Ę Ć

ŚRODA

  godz. 18:00-19:00, 19:00-20:00

CZWARTEK

  godz.  19:00-20:00