Realizacja K.Z.

Pilates

 

Pilates

 

MIEJSCE

Budynek Kościerskiego Domu Kultury

Kościerzyna, ul. Długa 31

SALA BALETOWA - III PIĘTRO

 

H A R M O N O G R A M     Z A J Ę Ć

CZWARTEK

  godz. 11:00-12:00, 19:00-20:00