Realizacja K.Z.

WOŚP

 12 stycznia 2020 roku odbył się 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 

W 2020 roku wolontariusze zbierali środki pieniężne

"dla zapewnienia najwyższych standardów

diagnostycznych i leczniczych

w dziecięcej medycynie zabiegowej".

 www.wosp.org.pl

 

Zgoda na utworzenie Sztabu 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kościerzynie:

 .........................................................................................................

 .........................................................................................................

Sztab:

Kino Remus, Sala Widowiskowo-Kinowa im. L. Szopińskiego

83-400 Kościerzyna ul. 3 Maja 9a

 

Szef Sztabu:

Jan Dittrich

 

Kontakt ze Sztabem WOŚP:

58/ 686-23-63

 .........................................................................................................

Podczas 28. Finału WOŚP

kościerski Sztab zebrał:

126.038,61 PLN

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z powyższym, poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Kościerski Dom Kultury oraz zasady, na jakich będzie się to odbywać po 25 maja 2018 roku. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Klauzula informacyjna
Kościerskiego Domu Kultury

 1. Administratorem danych jest Kościerski Dom Kultury im. Józefa Wybickiego, ul. Długa 31, 83-400 Kościerzyna.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Piotr Piątak, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 4. a) realizacji zadań własnych wynikających ze Statutu KDK i ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983
  z późn. zm.) lub innych przepisów prawa,
 5. b) sprzedaży produktów lub usług oferowanych przez Administratora;
 6. c) dochodzenia roszczeń;
 7. d) archiwizacji;
 8. e) udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski;
 9. f) prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia poprzez stosowanie monitoringu w oznaczonych miejscach.
 10. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), zwanego dalej „RODO”.
 11. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania z mocy przepisów prawa.
 12. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże jest to niezbędne do wykonania czynności oraz korzystania z usług określonych w pkt 3.
 13. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa.
 14. Osoba, której dane są przetwarzane posiada:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora danych ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 15. Osoba podająca dane osobowe nie posiada:
  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawa do usunięcia danych osobowych przez okres wynikający z czynności wskazanych w przytoczonym przepisie,
  • prawa do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
 16. Podane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

seniorzy

TERMINY SPOTKAŃ KLUBÓW SENIORA - ROK 2019

ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM

Miejsce: KDK, ul. Długa 31, I piętro, s. 19

 

Kluby

Daty spotkań klubów

Godzina

NR 1

1-wszy WTOREK                    

08.01, 05.02, 05.03, 02.04, 07.05, 04.06, 03.09, 01.10, 05.11, 03.12

16:00

NR 3

2-gi PONIEDZIAŁEK            

14.01, 11.02, 11.03, 08.04, 13.05, 10.06, 09.09, 14.10, 18.11, 09.12

15:00

NR 5

1-wszy PONIEDZIAŁEK          

07.01, 04.02, 04.03, 01.04, 06.05, 03.06, 02.09, 07.10, 04.11, 02.12

15:00

NR 6 - KASZUB

CZWARTEK po 20-stym        

24.01, 21.02, 21.03, 25.04, 23.05, 27.06, 26.09, 24.10, 21.11, 12.12

16:00

NR 7

2-gi WTOREK                      

15.01, 12.02, 12.03, 14.04, 04.05, 11.06, 10.09, 08.10, 12.11, 10.12            

14:00

NR 8

WTOREK po 20-stym                

22.01, 26.02, 26.03, 23.04, 21.05, 25.06, 24.09, 22.10, 26.11, 24.12

14:00

"Kaszubska Nadzieja"

każdy 3-ci PIĄTEK miesiąca

18.01, 15.02, 15.03, 19.04, 17.05, 21.06, 20.09, 18.10, 15.11, 20.12

16:00

Fundacja "Wiecznie Młodzi"

wszystkie ŚRODY

02,09,16,23,30.01  06,13,20,27.02  06,13,20,27.03  03,10,17,24.04  08,15,22,29.05  05,12,19,26.06  04,11,18,25.09  02,09,16,23,30.10  06,13,20,27.11  04,11,18.12

15:30

Stowarzyszenie "Kościerskie Amazonki"

1-wszy i 2-gi CZWARTEK miesiąca + dodatkowe terminy

03,10.01  07,14,19,28.02  07,14,28.03  04,11,18.04  02,09,16,30.05  

06,13,18.06  05,12,19.09  03,10,17.10  07,14.11  05,13.12

16:00

Kalendarz imprez

 

MIASTO KOŚCIERZYNA

PLAN  IMPREZ I WYDARZEŃ KULTURALNYCH

2 0 2 0

 

Nazwa imprezy

Miejsce

Data

 

 XXVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

  Sztab WOŚP – Kino Remus, ul. 3-go Maja 9a

12 stycznia

 Ferie zimowe

 KDK, ul. Długa 31, CKK Strzelnica, ul. Strzelnica 2, Sala im. L. Szopińskiego, ul. 3 Maja 9a

13-24 stycznia

Wernisaż malarstwa pastelowego Arkadiusza Neubauera pt. ”Potwory”

 CKK Strzelnica, ul. Strzelnica 2

16 stycznia

 DKF - film, pt.: "Oficer i szpieg" 

 Kino Remus, ul. 3 Maja 9a

24 stycznia

Koncert z okazji 100-lecia. Polska Filharmonia Kameralna Sopot pod dyr. Wojciecha Rajskiego oraz Kościerski Chór Żeński pod dyr. Jana Zamkowskiego

Sala im. L. Szopińskiego, ul. 3 Maja 9a

26 stycznia

 DKF - film, pt.: "DEERSKIN" 

 Kino Remus, ul. 3 Maja 9a

20 lutego

 Koncert Nastrojowy Janek Traczyk w ramach Filharmonii Młodych Talentów

 Sala im. L. Szopińskiego, ul. 3 Maja 9a

24 lutego

Konferencja dla seniorów dotycząca zdrowego odżywiania. Organizator NATUR HOUSE

 KDK, ul. Długa 31

26 lutego

Spotkanie z podróżą „Lato i zima na NORDKAPP”

CKK Strzelnica. Restauracja Pod Kurem

27 lutego

DKF - film, pt.: "Wszystko dla mojej matki " 

 Kino Remus, ul. 3 Maja 9a

5 marca

Miasto Kobiet. Impreza z okazji Dnia Kobiet.                              Organizator Powiat Kościerski.

 Sala im. L. Szopińskiego, ul. 3 Maja 9a

6 marca

Spektakl Teatralny „ Eleonora” w wykonaniu Amatorskiego Zespołu Teatralnego „Niepospolite  Ruszenie” z Tuchlina

 Sala im. L. Szopińskiego, ul. 3 Maja 9a

8 marca

Powitanie wiosny

W programie: szukanie śladów wiosny, tropów zwierząt, wykonywanie palemek na stół świąteczny, ognisko z kiełbaskami. 

Współudział: Wdzydzki Park Krajobrazowy

CKK Strzelnica, ul. Strzelnica 2

20 marca

Spektakl Teatralny „ Wieruszka”

Sala im. L. Szopińskiego, ul. 3 Maja 9a

26 kwietnia

Wielka Majówka

Rynek Miasta, Plac przy Pomniku J. Wybickiego, CKK Strzelnica, ul. Strzelnica 2

1-3 maja

Spektakl Teatralny „ Jan Paweł II” w wykonaniu Zespołu Teatralnego ze Skorzewa

Sala im. L. Szopińskiego, ul. 3 Maja 9a

18 maja

Musical „ Deszczowa Piosenka” w wykonaniu Kościerskiego Teatrzyku  Muzycznego

Sala im. L. Szopińskiego, ul. 3 Maja 9a

25 maja

 Wielka Majówka

Rynek Miasta, Plac przy Pomniku J. Wybickiego, CKK Strzelnica, ul. Strzelnica 2

1-3 maja

Dzień Dziecka oraz Festiwal Kolorów

 Park Osiedlowy przy ul. 8-go Marca

30 maja

 Piknik Świętojański

 Park przy Jeziorze Kaplicznym

 czerwiec

Dzień Pustej Klasy

CKK Strzelnica, ul. Strzelnica 2

19 czerwca

"Letnie Granie w Rynku Miasta"

Koncerty zespołów  Disco – Dance: Letni Chamski Podryw, Ronnie Ferrari, MIG

Rynek Miasta

3 lipca

"Letnie Granie w Rynku Miasta"

koncert – LIMBOSKI.

Rynek Miasta

4 lipca

"Letnie Granie w Rynku Miasta"

koncert – Farben Lehre, Konkubent

Rynek Miasta

11 lipca

"Dni Kościerzyny"                                     - 18 lipca-  wieczór z GWIAZDAMI : Paweł Kreft z zespołem, Shaun Baker&Jessica Jean, HappySad, Kamil Bednarek z zespołem                                          - 19 lipca – koncerty zespołów lokalnych

Stadion Miejski, Rynek Miasta

18,19 lipca

Międzynarodowy Festiwal Folkloru

Rynek Miasta

23-25 lipca

Rekonstrukcja Powstania Warszawskiego.

Rynek miasta

1 sierpień

Lato z kulturą , ekologią i sztuką

CKK Strzelnica, ul. Strzelnica 2

sierpień

"Letnie Granie w Rynku Miasta'

Koncert: SARSA z zespołem

Rynek Miasta

8 sierpnia

Święto Chleba                            Organizator główny: Piekarnia Cukiernia B & J Jarzębińscy Sp. J.

Rynek Miasta

 sierpień

Letnie półkolonie teatralno – muzyczne dla dzieci i młodzieży

 KDK, ul. Długa 31

10-22 sierpnia

Koncert młodzieży pod opieką Konrada Mastyły

Sala im. L. Szopińskiego, ul. 3 Maja 9a

24 sierpnia

Bukiety dla Panny Zelno. Organizator : Gdańska Fundacja Dobroczynności.

Rynek miasta

15 sierpień

 "Letnie Granie w Rynku Miasta"   Zakończenie Lata – KęKę , zespoły lokalne

 Rynek Miasta

28 sierpnia

Czytanie bajek kaszubskich. Bajkowy festyn rodzinny. Organizator: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o/Gdańsk

Rynek Miasta

 wrzesień

Mikołajki

Rynek Miasta

6 grudnia

Wspólne śpiewanie kolęd i zwyczaje adwentowe na

Kaszubach

Rynek Miasta

20 grudnia